SMTTSTEYL

STEYLER MACK TRUCKS TREFFEN

Privacy statement SMTTSTEYL

In dit privacy statement is weergegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en met wie deze worden gedeeld. Ook wordt aandacht besteed aan de rechten die u heeft over het beheer van uw eigen gegevens. Dit is conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Deze verordening vervangt de huidige privacywetgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
SMTTSTEYL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van SMTTSTEYL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan SMTTSTEYL verstrekt.

SMTTSTEYL kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom SMTTSTEYL gegevens nodig heeft:
SMTTSTEYL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan SMTTSTEYL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang SMTTSTEYL gegevens bewaart:
SMTTSTEYL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:
SMTTSTEYL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek:
Op de website van SMTTSTEYL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SMTTSTEYL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics:
SMTTSTEYL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SMTTSTEYL bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan SMTTSTEYL te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
SMTTSTEYL heeft hier geen invloed op.
SMTTSTEYL heeft Google geen toestemming gegeven om via SMTTSTEYL
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier
SMTTSTEYL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:
SMTTSTEYL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SMTTSTEYL maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SMTTSTEYL
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SMTTSTEYL op via
het contactformulier op de site. SMTTSTEYL.nl is een website van SMTTSTEYL.

Niet akkoord met privacy verklaring én het plaatsen van foto’s
Van onze evenementen maken we foto's die op de site smttsteyl.nl geplaatst kunnen worden.
Indien je dit wenst neem dan contact op via ons contactformulier op smttsteyl.nl.