SMTTSTEYL

STEYLER MACK TRUCKS TREFFEN

Deelname is geheel voor eigen risico
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/ of materieel geleden
schade
als gevolg van deelname aan deze rit. 
Door aanmelding verklaart de deelnemer dat zijn/haar voertuig minimaal W.A.is verzekerd
zoals dit
verplicht is volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen en dat
er zelf zorg word
gedragen voor deugdelijke opvang van eventuele olie-en brandstoflekkage.
Men kan hierbij denken
aan een oude deken of een oud stuk tapijt. 

Waarom deelname? 
Aankomst is al mogelijk vanaf vrijdagmiddag. 
Zaterdagmiddag is er een leuke toertocht door het Limburgse landschap. 
Zaterdagavond wordt U een smakelijk buffet en op zaterdag en zondagmorgen uitstekende
ontbijtjes geserveerd. 
Welkom in een gemoedelijke sfeer met meerdere types vrachtauto's, en dus niet alleen maar Macks. 

Language Switcher